top of page

Satış Danışmanlığı Eğitimi

Satış Danışmanı Eğitimleri :

1. Aşama Eğitimi

2. Aşama Eğitimi

Sertifika Sınavları

Temel Otomobil Teknolojileri Eğitimi

Marka / Ürün Eğitimleri

1.Aşama : Satış Süreci ve Araç Sunumu

Süre: 4 gün

Eğitim Hedefleri

Satış sürecinin ve araç sunumunun detaylarını öğrenirler.

Olumlu ilk izlenim ile güven verme ve ihtiyaç analizini önemini kavrarlar.

Ürün ve fiyat teklif yöntemlerini, itirazlarla başa çıkmayı etkin yaparlar.

Satış kapatmayı, müşteri kazanmayı ve iz bırakan bir teslimatı gerçekleştirirler.

Kazanımları güncel hayatta etkili bir şekilde uygularlar.

Eğitim İçerikleri

Satış sürecine giriş

Satış danışmanından beklentiler

Müşteri odaklılık, zaman yönetimi

İlk izlenim ve etkili iletişim

İlk kişisel temasın oluşturulması

Satın almaya rehberlik yaklaşımı

İhtiyaç Analizi

İhtiyaç analizinin anlamı ve bileşenleri

Soru teknikleri ve aktif dinleme

DISC nedir?, müşteri (4 renk )özellikleri ve davranış tercihleri

Araç Sunumu

Araç sunumunun önemi ve prosedürleri

Faydaları anlatarak ikna ve itirazların ele alınması

Test sürüşü

Yeni Araç Teklifi

Teklif görüşmesinin yapısı

Teklif hazırlığı ve sunumu

İtirazların yönetilmesi ve fiyat/pazarlık yöntemleri

Finansal Hizmetler

Takas teklifinin önemi ve fiyatın açıklanması

Finansal hizmet teklifi ve avantajları

Satışı Kapatma

Satın alma sinyalleri ve pazarlık yöntemleri

Satış kapatma teknikleri

Destekleyici Faaliyetler

Müşteri Kazanımı

İz bırakan Teslimat

Müşteri Takibi ve Müşteriyi elde tutma

Kapsamlı satış süreci senaryoları üzerinden canlandırma çalışmaları

2.Aşama : Etkili Satış, Müşteri ile İletişim ve Gelişim

Süre : 4 gün

Eğitim hedefleri

Satın almaya rehberlik ederek müşteri ile etkili iletişim kurarlar.

Müzakere ve iknanın incelikleri öğrenirler.

Müşteri itirazları ele alarak, zor durumları yönetmeyi bilirler.

Telefonda etkili iletişim ve satış becerileri geliştirirler.

Farklı yöntemler ile olumlu değişim ve gelişimler yaşarlar.

Eğitim İçerikleri

Mükemmel Satış

Satın almaya rehberlik

Satın almada duygu boyutu

İhtiyaç seviyeleri ve saklı ihtiyaçlar

Satış Görüşmesinde İletişim

Müşteriyi anlamak: Soru sormak, dinlemek

Etkili sözlü ve sözsüz iletişim

Mesajın 4 yönü ve iletişim kazaları

Araç içinde, araç başında sunumun önemi

Geribildirim aşamaları ve kuralları

Müzakere ve İkna

Müzakere teknikleri ve kazan-kazan yöntemi

İkna türleri ve farklı profilleri ikna etmek

İkna stratejileri: İtme, çekme, çekilme

İtirazları ele alma ve zor durumlar ile başa çıkma

İtirazlar ile baş edebilmek

Şikayet yönetimi süreci ve iyi yönetilen şikayetler

Zor durum ve kişilerle başa çıkma

Telefonda İletişim ve satış

Telefon ile satış ve hizmet yaklaşımı

Telefonda farklı müşteri profilleri ile iletişim ve ikna

Telefon görüşmesinin aşamaları

Değişim ve gelişim

Olumlu ifade kullanımı ve etkili sözcükler

Takım nedir? Takım gelişim modeli

SWOT analizi ile karar alma

SMART hedef koyma tekniği

Faaliyetlerin ve zamanın etkin yönetimi

İleri seviye satış süreci uygulamaları

 

Tüm detaylı soru ve görüşleriniz için firmamızı arayabilir 0216 395 07 56 veya info@semproje.net mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page