top of page

İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ HİZMETİ

İş-Sağlığı-ve-Güvenliği.jpg

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür.

 

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereği, işverenler, işyerlerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre yasalarca belirlenmiş olan aylık minimum süre kadar uzman kişilerce danışmanlık hizmetini almakla yükümlüdürler.

İşyerlerinde oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ile,

Kaynaklar verimli olarak kullanılabilir

Ergonomik çalışma koşulları oluşturulabilir

İş kazaları ve meslek hastalıkların önüne geçilebilir

İş gücü, zaman ve maddi kayıplara engel olunabilir

Üretim kalitesi ve kazançta artış sağlanabilir

Devlet, işveren ve çalışanların ortak çalışması ile sağlanabilecek İş Güvenliği Kültüründe, işverenlerin düşen sorumluluklar;

Risk Analizi

Acil Durum Eylem Planı

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Sağlık Raporu

Güvenli çalışma ortamı oluşturulması

İşverenler sorumluluklarını gerçekleştirmek için, uzman kişilerin desteğini ve danışmanlığını alabilirler. Uzman olarak yetkilendirilmiş kişiler;

İşyeri Hekimi

İş Güvenliği Uzmanı

Diğer Sağlık Personeli

Uzman kişilerce sağlanacak faydalar

İşveren adına iş güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve benzeri süreçleri takip edecek ve işverene raporlayacaktır.

İşletmenin eksikleri ve gereklilikleri profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacaktır.

İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.

Sürekli gözlem altında olan sahanın, çalışma koşullarını işçiler açısından en güvenli hale getirmek için uygunsuzluklar tespit edilerek günlük, haftalık ve aylık raporlar hazırlanır. Belirlenen uygunsuzlukların bertaraf edilmesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Yeni personel istihdamında çalışan için yapılması gereken yasal mevzuatı uygulanmasını gerçekleştirir. Oryantasyon ve Temel İş Sağlığı ve Eğitimi, sağlık raporu verilmesi

İŞVERENİN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 bin TL ceza uygulayabilecek.İş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL; risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene ilk ay için 3 bin TL ve izleyen her ay için bunun 1.5 katı olmak üzere toplamda yıllık 52 bin 500 TL gibi büyük sayılabilecek cezalarla karşı karşıya gelmesi olası.

 

Ayrıca güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işyerine de 80 bin TL idari para cezası verilecektir.

SEM PEOJE olarak;

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri ile organizasyonlarının yapılması ve tüm süreçler ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tüm detaylı soru ve görüşleriniz için firmamızı arayabilir 0216 395 07 56 veya info@semproje.net mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page