top of page
Satış Müdürü Eğitimleri

Satış Müdürü Eğitimleri

Satış Müdürü Eğitimleri

Bayi süreçlerinin en önemli adımlarından biri satış faaliyetidir ve diğer faaliyetlerin başlaması ve devam etmesi için önemli bir adımdır.

Bu süreci yöneten Satış Müdürü, yönetim becerileri, pazar ve müşteri memnuniyeti, finans yönetimi, iletişim ve ekip yönetimi, sunuş becerileri gibi işini etkin yapacak özelliklere sahip olmalıdır.

Ayrıca ekibinin performansının artması ve başarılı bir yönetim için koçluk becerilerini iyi kullanmalıdır.

Satış Müdürü Eğitimleri:

1. Aşama Eğitimi

2. Aşama Eğitimi

Sertifika Sınavları

Koçluk Eğitimi

1.Aşama : Sonuç Odaklı İletişim ve Personel Yönetimi

Süre : 4 gün

Eğitim Hedefleri

Yönetim becerilerini pekiştirir ve ekibini yüksek motivasyon ile etkin yönetir.

Farklı profildeki çevresi ve müşteriler ile olumlu ve yapıcı iletişim kurar.

Hizmet kavramı ve kalite göstergelerini analiz eder, etkin iş planı yapar.

Eğitim İçerikleri

Yönetim Becerileri

Satış müdüründen beklentiler

Marka değerleri

Satış müdürünün bir koç olarak rolü

Yöneticilik fonksiyonları

Etkili İletişim

Temel iletişim prensipleri, iletişim engelleri

Geribildirim, kendini tanıma

Aktif dinleme, soru çeşitleri ve benlik durumları

Profil Analizi ve Davranış

Farklı profilleri anlamak

Davranışı farklı profillere göre uyarlamak

Örnekleme, vaka çalışması, sorgulama, canlandırma, rol model olma yöntemleri

Ekip Çalışması

Satış sürecinde koçluk

Çalışanların motivasyonu ve İtici güçler

SMART hedef koyma tekniği

Önemli başarı ölçütleriyle performans değerlendirme

Hedefte uzlaşmaya yönelik yönetim

Hizmet kalitesinin analizi ve sunumu

Hizmet kalitesi göstergeleri ile analiz

4 köşe taşı tekniği

Farklı profilleri ikna

Hizmet kalitesi sunum alıştırması

Kişisel aksiyon planı

2.Aşama : Pazar ve Finansal Yönetim, Müşteri Memnuniyeti

Süre : 4 gün

 

Eğitim Hedefleri

Pazarı tanır ve pazarlamanın itici gücünün sonuçlara etkisini fark eder.

Müşteri ve memnuniyetinin önemi pekiştirilir, şikayetler etkili yönetilir.

Finansal değerlendirme, maliyet azaltma ve karlılık stratejileri öğrenilir.

Sektör analizi, trendler, değişimler ile işe etkileri ve uyum yöntemlerini bilirler.

Sunuş becerilerini geliştirir, mesajı etkili bir şekilde aktarır.

 

Eğitim İçerikleri

Pazar ve Pazarlama

Pazarı incelemenin önemi, pazar nasıl değişiyor?

Müşterinin satış süreci boyunca deneyimleri

Pazarlama tanımı ve 4 boyutu

Reklamda 5W, reklam mecraları

Müşteri kazanımı

4 köşe taşı tekniği

Markaların başarısı

Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler

Şikayet nedir? Müşteri neden şikayet eder?

Şikayetin olası etkileri ve yönetim süreci

Şikayet yönetimi için satış ekibini geliştirmek

Müşteriyi elde tutma

Finans Yönetimi

Finans odaklı yönetim stratejisi

Başa baş analizi, sabit maliyetlerin azaltılması

Otomotiv sektöründe anahtar göstergeler

Müşteri beklentilerinin karşılanması, müşterinin fiyat-değer algısı

Müşteri memnuniyetinin etkileri, fiyata ilişkin itirazlara başarıyla yanıt vermek

Çapraz satış yoluyla iş hacminde artış, üst satış

Sunuş Becerileri eğitimi

Etkili aktarımın unsurları, konuşmacı kişiliği

Sesin ve dilin etkin kullanımı

Konuşmanın amacı ve kurgusu

İkna edici, sonuç odaklı ve değerlere yönelik aktarım

Yapısal tasarım, akıcılık, Aktarımlarda zor durumlarla başa çıkma

 

Tüm detaylı soru ve görüşleriniz için firmamızı arayabilir 0216 395 07 56 veya info@semproje.net mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page