top of page

SERVİS DANIŞMANI EĞİTİMİ

Servis Danışmanı Eğitimleri

Satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti ve karlılık için en önemli görevlerden biri Servis Danışmanlığıdır. Görevin gerektirdiği yetkinliklerin kazanılması için doğru personel seçimi ve bilgilerin pekiştirilmesi için aralarına bayi süreçlerinin dahil olduğu eğitimler, sertifika sınavları ve ileri seviye eğitimler ile personelin eğitimleri ile hedeflere ulaşılabilir.

Servis Danışmanı Eğitimleri :

 • 1. Aşama Eğitimi

 • 2. Aşama Eğitimi

 • Sertifika Sınavları

 • Workshop

 • Temel Otomobil Teknolojileri Eğitimi

 • Ürün Bilgisi Eğitimleri

 • İleri Seviye Eğitimler

 • Müşteri ile Diyaloglu Araç Kabul Eğitimi

 • Satış Eğitimi

1.Aşama : Müşteri Odaklı İletişim ve Organizasyon

Süre : 4 gün

Eğitim Hedefleri

 • Katılımcılar iletişimin temel prensiplerini öğrenirler.

 • Müşterinin karşısına güvenle, pozitif ve ikna edici bir tavırla çıkabilirler.

 • Farklı beklentileri olan müşterileri ele alabilir, kişisel algılamalarını nasıl optimum düzeye getirebileceklerini bilirler.

 • Araç teslim alımı, iletişim ve teknik konuları kullanarak daha etkin yaparlar.

Eğitim İçerikleri

Farkındalığın artması

Geri bildirim, Kendini tanıma, Johari Penceresi (farkındalığın artması)

İletişimin Temelleri

İletişimin temel yapısı ve iletişim engelleri

Mesajın dört yönü

“3-Benlik modeli”

İletişim Araçları

Sözlü ve sözsüz iletişim, Beden dili / beden dili sinyalleri

Soru çeşitleri

Aktif dinleme

Olumlu Düşünme ve İfade

Olumlu Olumsuz ifadeler ve olumsuzu olumluya çevirme, bakış açısı değiştirme

Motivasyon

Motivasyonun temelleri ve önemi

Kişisel mesleki hedeflerin belirlenmesi

Telefonda İletişim

Telefon görüşmesi

İdeal bir telefon görüşmesi yapısının oluşturulması

Telefonda ve uygulamalı ek iş onayı alma

Araç Teslim Alımı ve Araç Teslimi

Araç teslim alımının önemi

İdeal bir araç teslim alımı

Uygulamalı araç teslim alımı ve teslimi

2.Aşama : Etkinlik, Servis Pazarlama ve Şikayet Yönetimi

Süre : 4 gün

Eğitim Hedefleri

 • Katılımcılar, ideal servis danışmanı niteliklerini bilirler.

 • Hedef belirleme ve zaman yönetiminin önemini kavrarlar.

 • Ürün ve hizmetlerin faydalarını anlatarak ikna etmenin avantajlarını bilirler.

 • Müşterilerden gelen itiraz ve bahaneleri ele almayı öğrenirler.

 • Şikayet yönetiminin temel prensiplerini bilir ve uygularlar.

Eğitim İçerikleri

Servis Danışmanının Mesleki Nitelikleri

Beklentiler doğrultusunda danışmanın sahip olması gereken davranışlar, nitelikler

Profesyonel olabilmek için kalite bilincine sahip olma

Serviste Kalite bilinci ve servis iş akışı

Planlama ve Hedef Belirleme

Planlamanın temel prensipleri,

İşlerin planlanması ve zaman yönetimi

Takım Çalışması

Grupların yapısı

Bayide birlik ve takım ruhu

Satış Görüşmelerinin Yapısı

Satış görüşmesi etkileyen unsurlar

Bir satış / bilgilendirme görüşmesinin aşamaları

Faydaları Anlatarak İkna Etme

“Faydaları anlatarak ikna etmenin yapısı

Ana fayda ve ek fayda,  müşteri görüşmelerinde faydaları anlatma

Fiyat teklif yöntemleri

İtirazları Başarı İle Ele Alma

Müşteri neden itiraz eder?,

İtirazları ele almanın kuralları

Uygulamalı olarak itiraz görüşmelerinin yönetilmesi

Şikayetleri Dostça Ele Alma

Şikayete neden olan davranış biçimleri

Şikayetleri ele alma yöntemleri ve uygulamalar

 

Tüm detaylı soru ve görüşleriniz için firmamızı arayabilir 0216 395 07 56veya info@semproje.net mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page