top of page

SERVİS & PARÇA MÜDÜRÜ EĞİTİMLERİ

Servis ve Parça Müdürü Eğitimleri :

 • 1. Aşama Eğitimi

 • 2. Aşama Eğitimi

 • Sertifika Sınavları

 • Workshop

 • Koçluk Eğitimi

1.Aşama :Yönetim Becerileri, Motivasyon ve İletişim

Süre : 4 gün

Eğitim hedefleri

 • Daha verimli çalışmak için iletişim ve takım çalışması yetkinlikleri gelişir.

 • Müşteri odaklılığı ve çalışan memnuniyetini öğrenir ve servise uygular.

 • Yönetim becerileri, İkna kabiliyeti ve çatışma yönetimi yetkinlikleri kazanır.

Eğitim İçerikleri

Yöneticiliğe giden yol

Geri bildirim kurallarının oluşturulması

Kendimi ve başkalarını nasıl görüyorum?

Size özel kişilik yapınız.

Etkin iletişim

İletişimin temel prensipleri, İletişim engelleri,

Tahrik edici söz veya cümleler

Aktif dinleme, soru çeşitleri ve benlik durumları

Kalite ve müşteri odaklılık

Serviste kalite

Müşteri memnuniyeti anketi ve müşteri beklentileri

Müşteri odaklı olmanın önemi ve iletişimde profesyonel tutum

 

 

Takım çalışması

Anlaşmazlıkların analizi ve onlarla başa çıkma

Şirket içi uyumlu çalışma

Motivasyon ve çalışan memnuniyeti

Motivasyon, personeli motive etmek ve etkilemek

İş dağılımı ve bilginin motivasyon aracı olarak kullanılması

Yöneticinin etki gücü

İtirazları başarı ile ele alma ve çatışma yönetimi

Müşteri neden itiraz eder?

İtirazları ele almanın kuralları

Uygulamalı olarak itiraz görüşmelerinin yönetilmesi

2.Aşama : Personel Yönetimi ve Servis İşletmeciliği

Süre : 4 gün

Eğitim hedefleri

 • Yetki, sorumluluk ve iş ilişkilerinin analiz edilmesi ve yöneticinin sorumlulukları doğrultusunda bir görev tanımının oluşturur ve uygular.

 • Planlama, hedef belirleme ve zaman yönetimi becerileri gelişir.

 • Servis işletmeciliği ve pazarlamanın detaylarını öğrenir.

Eğitim İçerikleri

Yönetici özellikleri ve yetkinlikleri

Yöneticinin sahip olması gereken davranışlar ve nitelikler

Yönetimde değişim ve yönetim biçimleri

Geçmişten günümüze yönetsel davranışlar

Yönetimin güncel tanımı ve yönetim hedefleri

Yönetim tarzları ve yönetim tipleri

Bireysel personel görüşmeleri

İlişki odaklı görüşmelerin yönetimi, bireysel personel görüşmeleri

Bilgi paylaşımı ve aktarımı

Yönetici, çalışanların eğitmenidir

Personel seçimi ve analizi

İşe alım ve personel değerlendirmenin gerekliliği

Planlama ve hedef belirleme

Planlamanın temel prensipleri,

İşlerin planlanması ve zaman yönetimi

Servis işletmeciliği

Servis raporları, karlılık, performans ölçümleri

Servis pazarı, potansiyel ve aktiviteler

Servis işinde güncel gelişmeler, trendler / Araştırmalar

Çağdaş pazarlama, piyasa araştırması ve rekabet analizi

Güncel servis müşterisi beklentileri

Pazardan faydalanmak için arz oluşturma

 

 Tüm detaylı soru ve görüşleriniz için firmamızı arayabilir 0216 395 07 56  veya info@semproje.net mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page